Zwiększenie konkurencyjności Spółki PTM poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wentylowanych wkładów siedziskowych do sof i wersalek.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 „Fundusze Europejskie dla Małopolski”